lang lang

» پروژه ها » امامزاده علی اکبر چیذر

پروژه ها

پروژه بزرگ مذهبی هیئت رایه العباس واقع در امامزاده علی اکبر (چیذر) با استفاده از پیشرفته ترین سیستم صوتی دنیا به نام L-ACOUSTICS اجرا شد.


پروژه بزرگ مذهبی هیئت رایه العباس  واقع در امامزاده علی اکبر (چیذر ) با استفاده از پیشرفته ترین سیستم صوتی دنیا به نام L-ACOUSTICS اجرا شد که تمامی مراحل طراحی ، اجراء و کالیبراسیون توسط مهندسین شرکت L-ACOUSTICS و شرکت فراصوت نگار انجام پذیرفت و پس از اجراء 10 روز اول محرم با صدابرداری حرفه ای آقای علیرضا منصوری و با رضایت کامل حاج محمود کریمی و کارفرمای محترم و مستمعین مواجه شد.