lang lang

» مشتریان ما » کابل سازی زومر

مشتریان ما

کابل سازی زومر

در طول سالهای گذشته، محصولات صوتی پیچیده تر شده و در جهت افزایش کارایی پیش رفته اند. این مسئله برای یک تولید کننده کابل، چالش چندان آسانی نیست. کابل ها دیگر تنها برای گروه معدودی از افراد و یا برای افراد رویا پرداز مهم نیستند، بلکه برای تولید کنندگان ابزار موسیقی، تکنولوژهای استودیویی و دستگاه های رسانه ای نیز همینطور است. حالا، حتی افراد آماتور و غیره حرفه ای هم، تغییر در صدا را می شوند و حس می کنند و دیگر متکی بر تخیل، خیال پردازی و قضاوت فردی نیستند.

شرکت کابل سازی زومر

 

درباره ما – نوازندگان موسیقی تبدیل به متخصصین کابل سازی می شوند ...

 

در طول سالهای گذشته، محصولات صوتی پیچیده تر شده و در جهت افزایش کارایی پیش رفته اند. این مسئله برای یک تولید کننده کابل، چالش چندان آسانی نیست. کابل ها دیگر تنها برای گروه معدودی از افراد و یا برای افراد رویا پرداز مهم نیستند، بلکه برای تولید کنندگان ابزار موسیقی، تکنولوژهای استودیویی و دستگاه های رسانه ای نیز همینطور است. حالا، حتی افراد آماتور و غیره حرفه ای هم، تغییر در صدا را می شوند و حس می کنند و دیگر متکی بر تخیل، خیال پردازی و قضاوت فردی نیستند.

 

 

برای تولید کنندگان کابل، این مسئله در واقع چالش مهمی محسوب می شود. حال به یکباره، می توان «اطلاعات فنی» را نیز شنید. و البته، می توان مورد اندازه گیری قرار داد.

برای شرکتی مانند کابل سازی زومر، این، فرصت خیلی خوبی را فراهم می کند. مشتریان ما، هم کیفیت خوب را تشخیص می دهند و هم قدر آن را می دانند. مسئولیت ما تنها تولید کردن یک کابل خوب نبوده، بلکه ارائه توصیف واضع و دقیق از محصولات ما را نیز شامل می شود. شرکت زومر باور دارد که «شفافیت از اهمیت بالایی در ارزیابی های کیفی برخوردار است».

 

 

آیا اشکال از کابل است؟

 

حتی زمانی که نوازنده موسیقی، ابزار موسیقی، بلندگوها و حتی نور همه عالی هستند، مخابره اطلاعات می تواند بد صورت پذیرد ... آیا ممکن است اشکال کار از کابل باشد؟ بله، ممکن است! مانند بسیاری از نوازندگان موسیقی، ما نیز قدم های اولمان را در محل هایی چون استودیو های خانگی کوچک یا بعنوان عضوی از یک گروه موسیقی روستایی برداشته ایم -  و حتی آن زمان، وقتی برای مثال فیش های اتصال ارزان قمیت سینتسایزر آنالوگ را با نمونه های فلزی خوب جایگزین می کردیم، از نتیجه کار متعجب می شدیم. با اعمال این تغییر، بلافاصله، دیگر هیچ صدای مزاحم پس زمینه یا قطع و وصل شدن های ترقه گونه در کار نبود. یا زمانی که یک سیم مسی جریان کم را با یک کابل واقعی گیتار تعویض می کردیم ... سوال این جاست ک این شفافیت بالا و این ظرافت و تردی صدا از کجا می آید؟