lang lang

» اخبار » اخبار

اخبار

گزارش سمینار

یکشنبه 1 شهریور ماه 1394

اولین سمینار آموزشی و معرفی محصولات استودیوئی RME و GENELEC در تاریخ 14 و 15 مرداد ماه برگزار شد.

اولین سمینار آموزشی و معرفی محصولات استودیوئی RME و GENELEC در ایران

سه شنبه 5 خرداد ماه 1394

اولین سمینار آموزشی و معرفی محصولات استودیوئی RME و GENELEC در ایران

<<  <  1  2  3  >  >>